You are here: Home > Apps > Education > Múzeum SNR 1.0 ipa for iPhone iPad
Múzeum SNR

Múzeum SNR

Slovenská národná rada (SNR) bola prvým politickým reprezentantom slov...

 • 12
  Downloads

Description of Múzeum SNR

Slovenská národná rada (SNR) bola prvým politickým reprezentantom slovenského národa. Túto úlohu zastávala aj v ďalších zlomových obdobiach dejín Slovenska: v rokoch 1914 – 1918 pri formovaní Československej republiky a v rokoch 1943 – 1945 pri obnovení Československej republiky na zásadách slobody a demokracie s dôrazom na štátno-politické usporiadanie a spolunažívanie Čechov a Slovákov ako dvoch bratských národov na princípe rovného s rovným.

Prvým politickým programom SNR boli Žiadosti slovenského národa vyhlásené 10. mája 1848 v Liptovskom Sv. Mikuláši. Na dlhé desaťročia sa stali základným politickým dokumentom slovenského národného hnutia. Vtedy sa začala dlhá cesta Slovákov k samostatnosti, k vytvoreniu samostatnej Slovenskej republiky. Slovenská národná rada, sprvu ako politický reprezentant slovenského národa, neskôr – v demokratických podmienkach – zákonodarný orgán Slovenska, zohrala historicky mimoriadne významnú úlohu. V zlomových rokoch reprezentovala slovenský národ a Slovensko v boji za národnú slobodu a demokraciu. Tieto procesy boli ukončené v roku 1993 vznikom Slovenskej republiky.

Aplikácia sprístupňuje kľúčové dokumenty a informácie o dejinách a úlohe SNR. Obsahuje prepisy originálnych štátotvorných dokumentov a mapuje vývoj štátnych symbolov na území Slovenska od vzniku SNR v roku 1848 po súčasnosť, približuje osobnosti, ktoré sa významnou mierou podieľali na formovaní spoločensko-politického vývoja na Slovensku a taktiež mapuje kľúčové udalosti histórie slovenskej štátnosti.

Screenshots of Múzeum SNR

 • Múzeum SNR
 • Múzeum SNR
 • Múzeum SNR
 • Múzeum SNR
 • Múzeum SNR
 • Múzeum SNR
 • Múzeum SNR
 • The YouthKinect University The YouthKinect University V1.0 | Downloads: 9 YouthKinect is an education app designed to give low income students opport...
 • Computer Awareness Quiz Computer Awareness Quiz V1.0 | Downloads: 9 Questions related to Computer Awareness is common in all kind of competitiv...
 • Maths Test - Multiplication Maths Test - Multiplication V1.0 | Downloads: 3 - Test-type questions with 2 possible answers for each question. - For each...
 • East of the Rockies East of the Rockies V1.0 | Downloads: 5 East of the Rockies is an experimental augmented-reality story written by 8...
 • Timer It Timer It V1.1 | Downloads: 10 * For the productivity oriented, multitaskers, and those that like reminder...
 • Wine Acuity Wine Acuity V1.7 | Downloads: 9 Welcome to the best and most fun way to learn about wine. Whether you are a...
 • Crazy Dentist @ Doctor Office:Fun Kids Teeth Games for Boys. Crazy Dentist @ Doctor Office:Fun Kids Teeth Games for Boys. V1.0 | Downloads: 3 Honey kids, welcome to this teeth SPA center, which is the funnest dentist ...
 • 5th Grade Vocabulary Challenge 5th Grade Vocabulary Challenge V1.0 | Downloads: 10 Try the 5th Grade Vocabulary Challenge! Hundreds of words chosen at the 5th...
 • Baby Games for 1-3 year olds Baby Games for 1-3 year olds V1.0 | Downloads: 6 Sorting is funny and exciting app for early development of babies from 2-3 ...
 • Chiquiflop Chiquiflop V5.1 | Downloads: 8 Con la App vas a poder conectar con nosotros de una manera mucho más fluid...

Copyright © 2007 - 2016 war4.com All rights reserved.