You are here: Home > Apps > Education > Múzeum SNR 1.0 ipa for iPhone iPad
Múzeum SNR

Múzeum SNR

Slovenská národná rada (SNR) bola prvým politickým reprezentantom slov...

 • 12
  Downloads

Description of Múzeum SNR

Slovenská národná rada (SNR) bola prvým politickým reprezentantom slovenského národa. Túto úlohu zastávala aj v ďalších zlomových obdobiach dejín Slovenska: v rokoch 1914 – 1918 pri formovaní Československej republiky a v rokoch 1943 – 1945 pri obnovení Československej republiky na zásadách slobody a demokracie s dôrazom na štátno-politické usporiadanie a spolunažívanie Čechov a Slovákov ako dvoch bratských národov na princípe rovného s rovným.

Prvým politickým programom SNR boli Žiadosti slovenského národa vyhlásené 10. mája 1848 v Liptovskom Sv. Mikuláši. Na dlhé desaťročia sa stali základným politickým dokumentom slovenského národného hnutia. Vtedy sa začala dlhá cesta Slovákov k samostatnosti, k vytvoreniu samostatnej Slovenskej republiky. Slovenská národná rada, sprvu ako politický reprezentant slovenského národa, neskôr – v demokratických podmienkach – zákonodarný orgán Slovenska, zohrala historicky mimoriadne významnú úlohu. V zlomových rokoch reprezentovala slovenský národ a Slovensko v boji za národnú slobodu a demokraciu. Tieto procesy boli ukončené v roku 1993 vznikom Slovenskej republiky.

Aplikácia sprístupňuje kľúčové dokumenty a informácie o dejinách a úlohe SNR. Obsahuje prepisy originálnych štátotvorných dokumentov a mapuje vývoj štátnych symbolov na území Slovenska od vzniku SNR v roku 1848 po súčasnosť, približuje osobnosti, ktoré sa významnou mierou podieľali na formovaní spoločensko-politického vývoja na Slovensku a taktiež mapuje kľúčové udalosti histórie slovenskej štátnosti.

Screenshots of Múzeum SNR

 • Múzeum SNR
 • Múzeum SNR
 • Múzeum SNR
 • Múzeum SNR
 • Múzeum SNR
 • Múzeum SNR
 • Múzeum SNR
 • InfiLens Starters InfiLens Starters V1.0 | Downloads: 4 Let's move away from teaching kids and get into educating kids. Using Augme...
 • UnExa UnExa V0.1.9 | Downloads: 7 Visualiza las calificaciones, calendario de entrega de practicas y examenes...
 • COT 2019 COT 2019 V0.8.2 | Downloads: 4 Découvrez les origines des objets exposés dans les sites culturels de la ...
 • VANI INSTITUTE VANI INSTITUTE V1.0 | Downloads: 11 VANI INSTITUTE is one of the leading coaching institute committed to provid...
 • Kidsplusplus Kidsplusplus V1.0 | Downloads: 10 Kidsplusplus is a mobile service app for kindergarten operation and managem...
 • The Dog's Tale The Dog's Tale V1.0 | Downloads: 11 Хүүхдүүдийнхээ боловсролд зориулж бяцха...
 • Otsimo | Speech Therapy SLP Otsimo | Speech Therapy SLP V1.0 | Downloads: 10 From award-winning creators! Otsimo | Speech Therapy SLP is a voice-control...
 • Dyslexia Screening Test Dyslexia Screening Test V0.1.2 | Downloads: 4 The Neurolearning Dyslexia Screening App quickly and accurately lets users ...
 • Deep-Sky Planner ME Deep-Sky Planner ME V1.0.0 | Downloads: 9 Deep-Sky Planner Mobile Edition (DSPME) provides real time astronomical obs...
 • 1 - 1 Subtraction Game 1 - 1 Subtraction Game V1.0 | Downloads: 8 The Subtraction Game is designed to teach you to Subtract quickly, or rathe...

Copyright © 2007 - 2016 war4.com All rights reserved.